Lietaus vandens surinkimas

BLOKAI – „PAKIETBOX“

Infiltravimo blokų sistemos paskirtis – lietaus vandens kaupimas ir infiltravimas į gruntą. Nuo kietų paviršių, t. y. nuo stovėjimo aikštelių, gatvių, stogų ar žaliųjų zonų, nutekantis lietaus vanduo patenka į šulinėlio nusodinimo dalį, o vėliau – į infiltravimo blokus. Tuomet vandens išleidimas į gruntą nebus apmokestinamas papildomais mokesčiais už vandens išleidimą į kanalizaciją.

 

 

Bendrieji lietaus vandens infiltravimo blokų duomenys

 

 Medžiaga  HDPE
 Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis)  1,0 m x 0,3 m x 0,6 m
 Jungčių skersmuo  DN 110-160
 Bendras tūris  0,18 m3

 

 

Infiltravimo blokų „PAKIETBOX“ sandara:

Infiltravimo blokų „PAKIETBOX“ konstrukcija yra gretasienis, sudarytas iš vertikalių tinklinių vamzdžių.

„PAKIETBOX“ sistemų naudojimo privalumai:
 • didelis vandens saugojimo pajėgumas,
 • lengvas ir greitas montavimas,
 • paprastas ir pigus lietaus vandens išleidimas,
 • didelis saugojimo pajėgumas,
 • infiltravimas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje
 • didelis atsparumas
 • galimybė prijungti vamzdžius DN 110-160
„PAKIETBOX“ sistemų įrengimo gairės:
 • 5,0 m atstumu nuo neapšiltintų pastatų,
 • 2,0 m atstumu nuo apšiltintų pastatų
 • 3,0 m atstumu nuo medžių ir krūmų,
 • 2,0 m atstumu nuo sklypo ribos,
 • 1,5 m atstumu nuo vandentekio ar dujotekio,
 • 0,8 m atstumu nuo elektros kabelių,
 • 0,5 m atstumu nuo telekomunikacijų kabelių.
Infiltravimo blokų „PAKIETBOX“ kiekis ir grunto pralaidumas

Dobór ilości pakietów rozsączających PAKIETBOX w zależności od przepuszczalności gruntów, przedstawiono w poniższej tabeli (nie dotyczy  gruntów gliniastych i ilastych, w których taki sposób rozsączenia nie jest zalecany). Zaleca się zachowanie różnicy co najmniej 1 m pomiędzy dnem pakietów a poziomem wód gruntowych.

 

Rodzaj gruntu  Powierzchnia do odwodnienia
w stosunku do objętości brutto pakietów i ilości      
100 m 200 m 400 m 800 m 1600 m 3200 m
Piasek gruboziarnisty  0,72 m3
[4 szt. pak.] 
1,08 m3
[6 szt. pak.] 
2,16 m3
[12 szt. pak.] 
4,32 m3
[24 szt. pak.] 
8,64 m3
[48 szt. pak.] 
17,28 m3
[96 szt. pak.] 
Piasek średnioziarnisty  0,90 m3
[5 szt. pak.] 
1,80 m3
[10 szt. pak.] 
3,60 m3
[20 szt. pak.] 
7,20 m3
[40 szt. pak.] 
14,40 m3
[80 szt. pak.] 
28,80 m3
[160 szt. pak.] 
Piasek drobnoziarnisty  2,34 m3
[13 szt. pak.] 
4,68 m3
[26 szt. pak.] 
9,36 m3
[52 szt. pak.] 
18,72 m3
[104 szt. pak.] 
37,44 m3
[208 szt. pak.] 
74,88 m3
[416 szt. pak.] 
Piasek pylasty, gliniasty   3,60 m3
[20 szt. pak.]
7,20 m3
[40 szt. pak.] 
14,40 m3
[80 szt. pak.] 
28,80 m3
[160 szt. pak.] 
57,60 m3
[320 szt. pak.] 
115,20 m3
[640 szt. pak.] 

Zbiorniki na wodę deszczową

Nusprendus pirkti lietaus vandens kaupimo sistemą, reikėtų rasti rezervuarą, kurio talpa tiktų asmeniniams poreikiams. Tam būtina apskaičiuoti metinę vandens, surenkamo ir į rezervuarą nuvedamo nuo stogo paviršiaus, išeigą ir metinį poreikį namų ūkyje.

 

Sugeriamiesiems šuliniams skirtų infiltravimo blokų, galinčių pašalinti lietaus vandens perteklių (t. y. vandens, nutekančio rezervuarui prisipildžius) montavimo pavyzdys

 

Zbiornik na deszczówkę - budowa

Do obliczenia uzysku wody deszczowej konieczne jest określenie nastepujących parametrów:

 

 1. Roczna wielkość opadów - warto pamiętać, że wielkość opadów jest ściśle powiązana z lokalizacją geograficzną obiektu mieszkalnego.

Laikoma, kad vidutinis metinis lietaus kiekis centrinėje Lenkijoje yra apie 600 l/m2, pajūrio regionuose – apie 700 l/m2, o kalnuotuose regionuose
gali siekti net 900 l/m2. Vadovaudamiesi pateiktu žemėlapiu, objekto geografinėje vietoje nustatome metinį lietaus kiekį l/m2.

Roczna wartość opadów w Polsce

2. Efektyvus stogo paviršius, nustatomas pagal horizontalią stogopaviršiaus projekciją (paveikslėlyje dalis pažymėta žalia spalva).

 

Stogo paviršiaus nuolydis horizontalės atžvilgiu nėra svarbus atliekant minėtus skaičiavimus. Gali atsitikti ir taip, kad vanduo bus surenkamas tik nuo vienos stogo paviršiaus dalies; tokiu atveju atsižvelgiame į šios dalies projekcijos dydį, kad galėtume atlikti tolesnius skaičiavimus.

 

Działanie zbiornika na wodę deszczową

3. Nuotėkio koeficientas, glaudžiai susijęs su medžiaga, iš kurio padaryta stogo paviršiaus danga

Nuotėkio koeficientas, taikomas priklausomai nuo stogo dangos rūšies:
a) glazūruotos čerpės – 0,9
b) keraminės četpės – 0,8
c) cementinės čerpės – 0,6
d) šiferis – 0,8

Remdamiesi gautais duomenimis, metinę lietaus vandens išeigą per metus apskaičiuokime pagal pavyzdį:

Metinis lietaus kiekis X Efektyvus stogo paviršius X Nuotėkio koeficientas = Vandens išeiga
    [l/m2]                                    [m2]                          [l/metai]

 

Pavyzdys. Lodzės apylinkėje esančio namelio su keraminėmis čerpėmis dengtu stogu, kurio efektyvus paviršius yra 150 m2, atveju metinė lietaus vandens išeiga siektų:


600 l/m2 x 150 m2 x 0,8 = 72 000 l/metai

 

Vandens poreikis

 

Jeżeli woda deszczowa będzie wykorzystywana tylko do podlewania ogrodu, wówczas roczne zapotrzebowanie na wodę przyjmuje się na poziomie ok. 60 litrów na m2 ogrodu. W przypadku stosowania wody deszczowej do celów domowych (np. prania, spłukiwania WC i prac porządkowych) należy przyjąć, że jedna osoba będzie zużywać ok. 75 litrów wody deszczowej na dobę.

 

 

Przykładowo dla domku jednorodzinnego położonego w okolicach Łodzi, gdzie woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania ogrodu o powierzchni 400 m2:

 

Dobór zbiornika na deszczówkę - obliczenie

 

Zatem dla omawianego przykładu optymalna pojemność zbiornika na wodę deszczową wynosi 3000-3500 litrów (tj. kolejne dostępne wielkości, powyżej 2675 litrów).