Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai ZBS

Dažniausiai siūlomi kompaktiški biologiniai nuotekų valymo įrenginiai ZBS. Gaminiai neretai naudojami kaip nuotekų valymo įrenginiai, naudojami prie namų. Veikia pagal SBR, t. y. pagal biotechnologiją, kurią taikant nuotekos valomos dozuojamu aktyviu dumblu. Nesant gravitacinei cirkuliacijai valymo įrenginyje ir tiekiant nuotekas į biologinę zoną, tobulėja sistemos efektyvumas ir užtikrinamas geresnis jų saugojimas. Tai yra siejama su geresniu padidėjusio nuotekų srauto stabilizavimu per parą.


Didesniu pralaidumu pasižyminčiose sistemose (nuo kelių iki keliolikos m3) dažniau naudojami moduliai (sudaryti mažiausiai iš dviejų talpų), kurių kiekviena talpa atlieka atskiras funkcijas. Siūlomi horizontalieji (ZBS-C) ir vertikalieji (ZBS-PC) „Wobet-Hydret“ gamintojo biologiniaivalymo įrenginiai. Maži įrenginių gabaritai ir pralaidumas lemia, kad jie yra pageidaujami naudoti vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų statyboje, taip pat tokios rūšies objektuose, kaip mokyklos, viešbučiai, poliklinikos, darbovietės ir pan. Talpų konstrukcija ir patvarumas sudaro sąlygas jas montuoti esant įvairiai grunto ir vandens būklei, taip pat užtikrinti, kad prie valymo įrenginio prijungtas vamzdis būtų veikiamas gravitacijos.

Biologinio atliekų valymo įrenginio pavyzdinė schema
Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Sterowanie pracą oczyszczalni ścieków realizowane jest w sposób automatyczny, uzupełniony o tryby umożliwiające racjonalizowanie jej działania i tym samym zmniejszenie kosztów energii. Sterowaniu podlegają dmuchawy, elektrozawory, pompy (jeżeli występują w danej konfiguracji). Układ porcjowy może być realizowany wyłącznie według opisanych powyżej sposobów.

Biologinis reaktorius ZBS-C

ZBS-C tipo biologinis reaktorius yra skirtas butinių ir komunalinių atliekų valymui. Reaktoriaus konstrukciją sudaro talpa iš didelio tankio polietileno, kurios standartinė versija padalinta į saugojimo ir biologinę zonas. Valymo įrenginio veikimas valdomas per specialią dėžę. Vienfazis maitinimo šaltinis prijungiamas prie valymo įrenginio valdymo bloko.


Įrangą sudaro šie elementai:

 • dozavimo sistema (į biologinę zoną patenka dozuojamos nuotekos),
 • oro tiekimo sistema (joje įrengti smulkiadispersiniai difuzoriai),
 • nuotekų recirkuliacijos sistemą,
 • siurbimo sistema.

ZBS valymo įrenginių valdymo įrangoje įdiegtos funkcijos, leidžiančios juos pritaikyti kliento poreikiams, pvz. veikimo režimo (yra pagrindiniame meniu) ir atostogų režimo pasirinkimas, motovalandų skaitiklis ir pan.

Be to, nutraukus elektros energijos tiekimą, visi parametrai ir parinkti nustatymai lieka išsaugoti.

PN-EN 12566-3+A2 2013 standarto atitikties sertifikatas
Higienos pažymėjimas: HK/W/0916/01/2013

  

Budowa oczyszczalni biologicznej
Techniniai parametrai
Typ Ilość użytkowników Przepływ śred.-dob. Ładunek BZT5 ścieków sur. Pojemność kom. ret. Szerokość Długość Wysokość dopływu
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m
ZBS-4C 4 0,60 0,24 1,0 1,2 1,8 1,36
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 3,5 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36

Biologinis reaktorius ZBS-C/KP

ZBS-C / KP tipo biologinis reaktorius taip pat yra skirtas butinių ir komunalinių atliekų valymui. Reaktoriaus konstrukciją sudaro talpa iš didelio tankio polietileno, kurios standartinė versija padalinta į saugojimo ir biologinę zonas. Valymo įrenginio veikimas valdomas per specialią dėžę. Vienfazis maitinimo šaltinis prijungiamas prie valymo įrenginio ir „EBARA“ siurblio valdymo bloko.


Įrangą sudaro šie elementai:

 • dozavimo sistema (į biologinę zoną patenka dozuojamos nuotekos),
 • oro tiekimo sistema (joje įrengti smulkiadispersiniai difuzoriai),
 • nuotekų recirkuliacijos sistemą,
 • siurbimo sistema.

 

ZBS valymo įrenginių valdymo įrangoje įdiegtos funkcijos, leidžiančios juos pritaikyti kliento poreikiams, pvz. veikimo režimo (yra pagrindiniame meniu) ir atostogų režimo pasirinkimas, motovalandų skaitiklis ir pan. ZBS-C/ KP valymo įrenginyje įrengtas siurblys, veikiantis vietoj išvalytų nuotekų siurblinių. Siurblio veikimas taip pat valdomas valdikliu, tačiau šis modelis yra sudėtingesnis už standratiniame ZBS sumontuotą modelį.

PN-EN 12566-3+A2 2013 standarto atitikties sertifikatas
Higienos pažymėjimas: HK/W/0916/01/2013Oczyszczalnia biologiczna ZBS - budowa
Techniniai parametrai
Typ Ilość użytkowników Przepływ śred.-dob. Ładunek BZT5 ścieków sur. Pojemność kom. ret. Szerokość Długość Wysokość dopływu
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m
ZBS-6C 6 0,90 0,36 1,5 1,2 2,8 1,36
ZBS-10C 10 1,50 0,60 2,0 1,2 3,5 1,36
ZBS-12C 12 1,80 0,72 3,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36
ZBS-16C 16 2,40 0,96 4,0 1,2 zależy od konfiguracji 1,36

Na załączonych rysunkach A, B, C, przedstawiono warianty montażu pompy w reaktorze biologicznym i w oddzielnym zbiorniku. Można zauważyć, że wersja (A) zintegrowana z reaktorem ZBS-C/KP pozwala na wygospodarowanie znacznie mniejszej powierzchni posadowienia zbiornika, a tym samym przeznaczona jest dla inwestorów, którzy dysponują niewielką powierzchnią terenu przeznaczonego do montażu.

Natomiast rysunek (B) przedstawia oczyszczalnię w typowej konfiguracji dwuzbiornikowej, czyli reaktor ZBS-C i przepompownię P60. Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowa pojemność zbiornika przepompowni. Wiąże się to z potrzebą większej powierzchni potrzebnej do zamontowania całego systemu na działce.

Biologinis reaktorius ZBS-C HDPE Z (dviejų pakopų)

ZBS-C tipo biologinis reaktorius taip pat yra skirtas butinių ir komunalinių atliekų valymui. Reaktoriaus konstrukciją sudaro dviejų pakopų talpa (HDPE Z) talpa iš didelio tankio polietileno, kurios standartinė versija padalinta į saugojimo ir biologinę zonas. Valymo įrenginio veikimas valdomas per specialią dėžę.

 

Įrangą sudaro šie elementai:

 • dozavimo sistema (į biologinę zoną patenka nuotekos, dozuojamos veikiant „EBARA“ siurbliui),
 • oro tiekimo sistema (joje įrengti smulkiadispersiniai difuzoriai),
 • nuotekų recirkuliacijos sistemą (recirkuliacija vyksta veikiant oro kompresoriui oro arba „EBARA“ siurbliui),
 • siurbimo sistema (naudojamas „EBARA“ siurblys).

Biologiniame nuotekų valymo įrenginyje ZBS-C HDPE Z nebūtina naudoti papildomos išvalytų nuotekų siurblinės, išskyrus situaciją, kai nuotekos perduodamos tolimu atstumu nuo nuotekų valymo įrenginio. Tokiu atveju įrenginyje galima įrengti tinkamo našumo siurblį (tai būtina nurodyti užsakyme) arba naudoti atskirą siurblinę su tinkamų parametrų įranga.

Techniniai parametrai

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol.),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.