Nuotekų siurblinės

Siurblinės pasiūlymas apima tik rezervuarus ir visiškai sukomplektuotas nuotekų ir užteršto vandens siurblines. Siūlomos nuotekų siurblinės su VORTEX tipo rotoriumi, turinčiu 50 mm dydžio laisvojo srauto įtekėjimo anga. Pasirinktinai siūlomi DRS tipo smulkintuvai. Siurblinė gali turėti automatinę jungtį (rekomenduojamą), labai palengvinančią techninės priežiūros ir remonto darbus. Taip pat siūlomi apsaugos, apsaugos ir signalizavimo (su papildoma plūde), valdymo blokai. Dviejų siurblių siurblinė valdoma programavimo prietaisu, prie kurio prijungiami trys plūdiniai jungikliai.


Atitinka: CE 12050-1 ir CE12050-2 standartus. Suteiktas higienos pažymėjimas: HK/W/0512/02/2013.

Typy zbiorników na przepompownie ścieków

Przykładowe typy zbiorników na przepompownie zamieszczono w poniższej tabeli:

 

 

 Typ Średnica kob. rob.  Średnica nadbudów Wysokość
P60/1,4 0,6 m  0,6 m 1,4 m
P60/2,0  0,6 m 0,6 m 2,0 m
P60-80/1,5 0,8 m 0,6 m 1,5 m 
P60-80/2,1 0,8 m 0,6 m 2,1 m
P100/1,9  1,0 m  0,6 m  1,9 m 
P100/3,0  1,0 m  1,0 m  3,0 m
P120/1,8 1,2 m 1,2 m  1,8 m 
P120/2,0  1,2 m  1,2 m  2,0 m 
P120/3,0  1,2 m  1,2 m  3,0 m 
P120/4,0  1,2 m  1,2 m 4,0 m

W przypadku indywidualnych ofert, wysokość zbiornika oraz typy pomp dobierane są według potrzeb. Jako wyposażenie dodatkowe do przepompowni ścieków jednopompowych oferowane są skrzynki zabezpieczająco-alarmowe oraz sterujące do pomp jednofazowych. Pompy trzyfazowe wyposażone są standardowo w skrzynkę zasilającą.

 

Oferowane przepompownie ścieków posiadają zgodności z normą: CE 12050-1, CE 12050-2, Atest Higieniczny : HK/W/0512/02/2013  

 

Posadowienie przepompowni ścieków

Posadowienie przepompowni ścieków w gruntach piaszczystych bez możliwości występowania wód gruntowych.

Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak, aby pomiędzy studzienką a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m przestrzeń (w celu obsypania i zagęszczania piaskiem). Studzienkę montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu jej ustabilizowania. Następnie dokonujemy podłączenia węży wodociągowych. Studzienkę należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Każdą warstwę należy zagęścić. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać, że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m.

 

Posadowienie przepompowni ścieków w gruntach piaszczystych i gliniastych, z możliwością występowania wód gruntowych

W przypadku występowania wód gruntowych, w miejscu posadowienia zbiornika należy wykonać opaskę cementową. Po wykonaniu wykopu należy przygotować mieszankę cementu "350" ze żwirem o frakcji 1-3 mm, w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na podłoże wykopu na wysokości 10 cm. Następnie należy włożyć studzienkę do wykopu, wypoziomować ją i podłączyć węże wodociągowe. Pozostałą mieszankę rozsypać na 0,5 m dookoła studzienki na wysokość 25 cm (w przypadku bardzo wysokiego poziomu wód należy zwiększyć wysokość obsypki w taki sposób aby jej górna powierzchnia była powyżej poziomu wód). Powstałą opaskę cementowo-żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm. Kolejne warstwy piasku należy również zagęścić. Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom poniżej dna wykopu.