Oferta

Drenažinių arba biologinių nuotekų valymo įrenginių (kurių veikimui užtikrinti naudojami ZBS ir ZBB bioreaktoriai) sistemos

- Lietaus vandens rezervuarai
- Kanalizacijos šuliniai

Siūlomi sandarūs 2 m3–75 m3 tūrio rezervuarai.

Sukomplektuoti vandens apskaitos šuliniai ir šulinėliai, parduodami be įrangos (armatūros).

Skirtos jau išvalytoms nuotekoms pumpuoti.

Skirtuvas skirtas nuotekų, susidariusių išplovus virtuvėje naudojamą technologinę įrangą, valymui.